Roaring Strawberry

7 keer bloei U vir ons vryheid!

In Uncategorized on Desember 2, 2014 at 11:42

Vir so lank as wat ek kan onthou het ek die naam van Jesus gehoor, vir so lank as wat ek kan onthou het ek geglo dat ek sy kind is. Ek onthou ook een aand in Bloem, toe ons 3 kinders tydens huisgodsdiens ons harte aan Jesus gegee het, onder leiding van my pa. Daardie herinnering het vir my baie vrede gebring toe Izán oorlede is. Die wete dat hy (soos ek meer as een keer) sy lewe aan Jesus gegee het, het ‘n gedeelte van die las ligter gemaak, alhoewel dit nie die pyn verdoof het nie. My Moses was veilig…

Maar nooit het ek die goeie nuus van die Evangelie gehoor soos ek dit Sondag aand gehoor het nie. In die laaste paar maande het ek begin verstaan dat terwyl die kruisdood ewigheidswaarde het, en dat ons saligmaking die grootste wonderwerk is, het ek ook verstaan dat om dit alleen te verkondig beteken dat ons slegs ‘n halwe evangelie verkondig… ons handig net die helfte van die geskenk bewys oor aan die wat na ons luister.

Sondagaand het hierdie ontdekkingsreis tot ‘n hoogte punt gekom. Evangelis Wessel du Bruin het besoek afgelê by ons gemeente en as deel van sy boodskap het hy gepraat oor die 7 maniere waarop Jesus Sy bloed vir ons gestort het, en hoe dit ons vry maak. Hy het die verewig die beeld van Christus soos deur die menslike kultuur en kuns verpletter:

“The Crucifixion” deur Michael Angelo sal vir ewig nou slegs ‘n prag skildery wees, ‘n mylpaal in die kunste wêreld, maar nooit weer n uitbeelding van die crux van my geloof nie.

Ek het besef dat Jesus namens my gelei het, maar nooit het die egtheid van daardie leiding so tot my deur gedring soos gister aand nie.

Ek gaan my bes probeer om die kruks van die boodskap wat my so geraak het oor te dra.

 1. Jesus Sweet Bloed vir my en vir jou.
  Kon ons begin in Getsémané, in Lukas 22. In vers 44 staan dit geskryf: Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.”

  Dit is wel medies moontlik om bloed te sweet. Die mediese term daarvoor is HEMATOHIDROSIS en dit word veroorsaak deur angs wat so intens is dat dit daartoe kan lei dat die persoon se hart kan bars. Daar, op daardie punt het die duiwel probeer om Jesus dood te maak, maar Jesus het gesê dat niemand Sy lewe van Hom sal wegneem nie, dit is syne om op te gee. (Johannes 10: 17 – 18 sê: “Die Vader het My lief omdat Ek my lewe aflê om dit weer op te neem.18Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en Ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat Ek van my Vader ontvang het.”)

  Op daardie punt het Jesus ons VRY gemaak van vrees, angs, en stres. Sy kosbare bloed het ons daarvan vry gemaak. Daarom kan ons in die volheid leef van die Woord se vermaning om nie te vrees nie. Jesus het vrees beleef, maar dit het Hom nie oorwin nie. Hy woon in ons en daarom kan vrees ons ook nie te oorwin nie. Jesus het reeds daardie geveg gewen, ons kan net om die oorlogsveld in stap en die oorwinning aanvaar. (1 Pet 5:7 sê:” Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.”)

  Stres, angs, bekommernis maak ons siek. Dit veroorsaak hart probleme, dit veroorsaak hoë bloeddruk, beroertes en selfs suiker siekte… maar ons hoef nie daardie prys te betaal nie, ons is nie gemaak om daardie las te dra nie. Ons is gemaak om te glo dat Jesus reeds die oorwinning names ons behaal het.

 2. Bloed drup Vanaf Sy Hoof vir my en vir jou

Matt 27:29 sê: “Hulle vleg ‘n doringkroon en sit dit op sy kop en gee Hom ‘n stok in sy regterhand.” Vir so baie jare was my fokus die vernedering. Jesus is verneder, Sy posisie mis verstaan, so daarom is dit reg as ek verneder word. Nooit het ek daaraan gedink dat hierdie bloed wat op die manier gestort is, spesifiek vir my gedagtes gestort is nie.

Daar word gesê dat wanneer dorings in jou kopvel ingedruk word soos die doring kroon in Jesus se kopvel ingedruk is, dat jou kop tot twee keer die gewone grootte sal swel… kan jy die pyn, die leiding daarvan indink?

Wat is dit wat soveel pyn werd was om los te koop met die bloed van die Seun van God? Dit was ons gedagtes! Ons word telkens daaraan herinner, soos in Romeine 12:2: “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”

Jou siel word opgemaak deur jou emosies en jou gedagtes. In 3 Johannes 1:2 (1953 vertaling) sê: ”Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;” Die Engelse vertaling praat daarvan dat dit met jou mag goed gaan in alles (oor die algemeen, in elke area van jou lewe) maar let op die laaste gedeelte: “soos dit met jou siel goed gaan.” Die grootste oorwinning gebeur in jou gedagtes. Wanneer jy aanvaar dat Jesus buite jou raamwerk funksioneer, dat Sy weë groter is as jou verbeelding, en dat al wat jy hoef te doen is om op hom te vertrou, dan word die liefde van God soos ‘n vlieëvanger in jou gedagtes, die neem elke gedagte wat nie in lyn is met God se wil nie gevange. 2 Kor 10:5 sê:” terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.”

Jesus het jou gedagtes losgekoop aan die kruis, Hy het gelei sodat die duiwel ons nie deur ons gedagtes sal kan gevange hou nie! Is dit nie tyd dat ons dan Jesus nooi om ons koppe so ‘n bietjie skoon te maak nie?

 1. Vanuit sy wange het bloed gevloei vir jou en my

Jesaja 50:6 sê: “… en my wange vir die wat die hare uitpluk;…” Sy baard is uit sy wange geruk… maar waarom hierdie pyn deur gaan? Ons wange is sag en sensitief… dit het Sy gesig on herkenbaar gelaat! Wat sou Hy los koop met hierdie derde storting van bloed?

Hiermee het hy ons tonge los gekoop. Spreuke 18: 21 sê: “ Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.” Jesus het ons tonge los gekoop, die prys betaal vir dit wat ons al gespreek het.

Dit is belangrik dat ons die mag van die tong verstaan, want dit spreek lewe en dood… jy praat jouself in seisoen in en uit seisoen uit. Dink mooi daaroor. Voor Jesus aarde toe gekom het, en God die Vader genoem is, is hy genoem “Ek is” en ons lees, God is goed, noot lees ons God is sleg nie.. dis onmoontlik. Ook lees ons dat ons in die beeld van God geskape is. Toe Hy jou gemaak het en na jou gekyk het, het Hy homself gesien. Hy sien steeds HOMSELF in jou. Ons lees ook in Johannes 1 dat Jesus God die Woord was waardeur alles geskep is… daarin lê die maag van die tong, Christus is in jou en jou woorde skep dit wat jy spreek. Daarom het Jesus gekom en die oorwinning behaal sodat ons nie meer sal sê: “Ek is siek, of ek is arm nie.” Want dat vervloek ons, ons eie God, God Ek is.

 1. Sy rug is oopgekloof vir jou en vir my

Jesaja 50:6 sê:” Ek het my rug gegee vir die wat slaan…” Jesaja 53:5 sê: ”… en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.” Kan jy sien dat elke keer wat hy gegesel is, elke keer wat ‘n stuk van sy vleis wat uit Sy rug geruk is, het vir ons genesing gebring. Nie gaan genesing bring nie… HET genesing gebring!

Jesus het daar siekte, enige en alle siekte oorwin. Die sleutel tot die ontvangs van die genesing is ons geloof. Nie oor ons gestraf word vir te min geloof nie, maar oor geloof, en vertroue die Here toestemming gee om in te tree, wat dit is dan dat ons, ons vrye wil aan Hom oorhandig.

 1. Sy hande is deurboor vir ons:

Jesaja 53:5 sê: “Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor…” Vandaar kom ons vergifnis. Onvoorwaardelike vergifnis. Vergifnis wat sê: “My genade is vir jou genoeg.” Genade wat veroorsaak dat Hy kies om nooit weer aan jou sonde te dink nie. Die rekening is skoon gevee, jy is kwyt geskel van al jou oortredinge, in die verlede, hede en toekoms! Sy hande is deurboor sodat ons gered kan word. En terwyl hierdie die grootste wonderwerk bly, kan ons nie bly krepeer en wag om dood te gaan sodat ons Sy Heerlikheid kan beleef nie!

 1. Sy voete is vir ons deurboor:

Daar is spykers deur sy voete gekap sodat ons hom kan volg. Ps 37:23 sê: “23 Mem. Deur die Here word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ’n welbehae in sy weg.” Hy het jou weë, jou toekoms, jou lewens gang klaar los gekoop. Hy het klaar elke geveg namens jou gewen, jy moet net jou vertroue in Hom plaas en Sy oorwinning aanvaar. Sy bloed het jou skeppingsdoel losgekoop!!

Ons weë en die verstaan van waarheen ons op pad is, is vir God so baie belangrik. Spr 29:18 (NLV) sê: “18Wanneer ’n volk nie duidelikheid het oor die wil van God nie, verloor hulle koers…” Jesus het ons los gekoop sodat ons doen en late volgens God se wil georiënteer kan word.. sodat ons waarlik vry kan wees.

 1. Bloed en water uit Sy sy.

Johannes 19: 35 sê: “23 Mem. Deur die Here word die gange van ’n man bevestig, en Hy het ’n welbehae in sy weg.” Wanneer ‘n liggaam leeg gebloei is, dan kom daar water uit. Dit beteken Jesus het nie terug gehou nie, Hy het elke laaste druppel bloed vir ons gestort. En dit is gevolg deur water, dit stel die Heilige Gees voor. Jesus het aan die kruis gesterf sodat ons die Heilige gees kon ontvang. Sy bloed het ons in staat gestel om die God die Heilige Gees in ons liggame in ontvangs te neem. Sodat Jesus se Helper ons helper kan word.

Maar wat beteken dit alles prakties vir my?

Johan 19:33 sê: “maar toe hulle by Jesus kom en sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie” hierdie hele proses het Christus se liggaam vermink, maar nie gebreek nie. Soms gaan ons deur omstandighede wat ons vermink laat voel, MAAR Jesus het reeds vir elke area van ons lewens ‘n prys betaal, en dit verseker ons dat die liggaam van Christus waarvan jy as gelowige deel s, NIE GEBREEK kan word nie.

Ook is dit belangrik om te onthou dat met elke stuk leiding het die duiwel probeer om Jesus se planne in die wiele te ry, maar met elke stuk leiding was Jesus hom een voor en het hy die situasie gebruik om Sy oorwinning te behaal. Die duiwel is reeds verslaan.

Laastens is dit belangrik om te onthou dat geen hoeveelheid leiding Jesus kon dood maak nie. Sy laaste asem wat Hy uitgeblaas het was die God die Heilige Gees wat Hy opgegee het. Hy het Hom opgegee sodat Hy kon neer daal en die buit van Sy oorwinning bymekaar kon maak. Die beker wat Hy gevra het moet Hom verby gaan was nie die fisiese leiding nie. Hy het vooraf geweet wat die prys is wat Hy sou betaal. Die beker was die tyd sonder die gemeenskap met die Heilige Gees, tyd buite die teenwoordigheid van God. Maar Hy het ook die Heilige Gees opgegee met die wete dat die Heilige Gees na 3 dae sou terugkeer en Hom sou opwek.

Dit was asof ek vir die eerste keer di nuus van die kruis gehoor het! Ek was oorstelp, oorweldig! Dankie Jesus vir die prys wat U vir my betaal het. Dankie Abba Vader at U, my so lief het dat U Seun op hierdie manier vir my Vryheid betaal het… dankie Heilige Gees dat U in my woonagtig is, soos U in Christus was. Ek besef vir die eerste keer waarom die nagmaal so kragtig is.. die ware betekenis van Jes 53:5 en Johannes 3;16 het vir my ‘n realiteit geword.

Dankie, dankie Jesus!!

Advertisements

Ons God….

In Koffietyd on September 16, 2013 at 12:55

Hemel Pappa

Water het U in die BESTE wyn verander,
U het die oë van die blindes geopen.
Daar is geen ander God soos U nie.

Uit die as sal ons opstaan
Daar is geen God soos U nie,
Daar is geen ander soos U nie.

Grooter as groot is ons God!
Sterker as sterk is ons God!
Heilige, U is hoër as enige ander.

Ons God is ons Geneersheer
Welgeluksalig is die wat in Sy Heiligste skuil.
Sy mag en krag is ongeken.

Daar is geen God soos U nie,
Daar is geen ander soos U nie.
Daar is geen God soos U nie.

Wie sou ons ooit kon keer
Ons God is tasbaar hier by ons.
Wie sal teen ons kan opstaan?

Daar is geen God soos U nie,
Daar is geen ander soos U nie.
Daar is geen God soos U nie.

Amen!

ARMOEDE GEESTE

In Koffietyd on September 5, 2013 at 09:50

Gepubliseer deur Ietsie Uit My Hart
Wat mense arm hou, is NIE TE MIN GELD in hulle sak nie. Wat hulle arm hou is ARMOEDE GEESTE. Poverty is ‘n SPIRIT. Iemand met ‘n armoede gees, dink armoede, praat armoede, voel armoede, droom armoede, vrees armoede en bevorder armoede. Hierdie persoon beleef armoede emosies en het ‘n armoede mentaliteit en identiteit. Van die armoede emosies sluit in: selfbejammering, selfverwyt, vrees, ongeloof, verwerping, negatiwiteit, pessimisme, hopeloosheid, minderwaardigheid, onvergewensgesindheid, bitterheid en self-sabotasie. Jy sal nie een van hierdie emosies by GOD kry nie. JESUS het juis gesterf om ons te VERLOS van hierdie bose, armoede emosies. Hierdie is die “blessing blockers” wat verhoed dat GOD se LEWE en OORVLOED vir mense kan deurbreek. Die beginpunt van ‘n persoon se DEURBRAAK, is om hierdie emosies as bose, armoede emosies te ERKEN en dit nie langer as “goddelike of christelike emosies” te verdedig nie. Die Woord sê: Laat GOD julle VERANDER deur julle DENKE te VERNUWE (Rom. 12:2). GOD dink nie armoede en ellende nie. GOD dink LEWE en OORVLOED (Joh. 10:10).


Hierdie verwoord iets wat vader die afgelope paar weke op my hart gedruk het, iets wat Hy vir ons as gesin probeer leer. Dit gooi die hele appel kar in my kop om… maar ek is so dankbaar dat die Here daar is met ‘ nuwe appel kar en ‘n nuwe padkaart.

%d bloggers like this: